Regeling van de Minister van LNV houdende een meldplicht i.v.m. SARS-CoV-2 bij nertsen.

Regeling van de Minister van LNV houdende een meldplicht i.v.m. SARS-CoV-2 bij nertsen.

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 april 2020, nr. WJZ/ Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. , houdende een meldplicht in verband met SARS-CoV-2 bij nertsen (Regeling maatregelen vanwege verschijnselen SARS-CoV-2 bij nertsen) Pagina 1 van 3 De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Gelet op de artikelen 31 en 31b, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

 

https://nfe.nl/files/4415/8835/5204/Regeling.pdf