Nieuws

  • https://wetten.overheid.nl/BWBR0040636/2021-07-08

  • https://wetten.overheid.nl/BWBR0040594/2021-07-08

  • Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35633) Doel van het vervroegde verbod pelsdierhouderij is om het risico van reservoirvorming van het SARS-CoV-2 virus in de pelsdierhouder

  • In de Wet verbod pelsdierhouderij staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling hebben gemeld. Bij deze melding dienden zij ook aan te geven ho

  • Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van nieuw voorgenomen kabinetsbeleid ten aanzien van de pelsdierhouderij. In deze notitie wordt het economisch nadeel berekend indien de bedrijven in de pelsdierhouderij verplicht moet stoppen met het houden

  • Dit is een voorbeeldberekening op basis van de beleidsregel nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij. In de tabel ziet u een overzicht van de schadeposten die in aanmerking komen voor compensatie en de manier waarop deze berekend worden vo