Schermafbeelding 2023-02-20 093251

Nertsen worden in Nederland gehouden op een dierenwelzijnsvriendelijke manier, geheel volgens de officiele Verordening welzijnsnormen nertsen. Diverse personen en instanties hebben zich gebogen over het welzijn van de nerts. De belangrijkste rapporten vindt u hiernaast in de gele balk. Pelsdierenhouders hebben inmiddels heel veel tijd en honderden miljoenen euro’s geinvesteerd in het  vervangen en/of koppelen van kooien, het aanbrengen van kooiverrijkingen, het toepassen van een ander voederregime en het strenger selecteren op gedrag, pels- en staartbeschadigingen. Daarmee is het welzijn van de Nederlandse nerts gewaarborgd. Sinds 2006 worden in Nederland alle bedrijven jaarlijks een of meerdere keren gecontroleerd en voldoen alle bedrijven aan deze verordening. In 2009 werd al de basis gelegd door wetenschappers van 7 Europese universiteiten voor het huidige Welfur programma van European Fur Breeders’ Association. Begin 2011 werden 25 punten vastgelegd voor het meten van het dierenwelzijn van vossen en 22 voor nertsen. Gedurende 2011 en 2012 werd dit protocol in drie verschillende periodes getest en werden in Denemarken, Finland , Nederland, Noorwegen en Zweden testdata verzameld. Op 30 mei 2013 verscheen het eerste officiële Welfurprotocol. Na een aantal jaren van tests en verbeteringen is nu het officiële ‘Welfur assessment protocol for mink’ een feit. Nertsenhouders worden 3x per jaar in verschillende periodes gecontroleerd door een onafhankelijke, door Europa aangestelde,  instantie en ontvangen daarna als het goed is een officieel certificaat. Zonder dit dierenwelzijnscertificaat kunnen zij na december 2019 hun pelzen niet meer op een veiling verkopen. Zie voor meer info artikel hieronder.

 

Europa in de ban van certificering.
Studiedagen over mijlpaal in Europese geschiedenis
Per 2020 moeten 4000 pelsdierenhouderijen in Europa gecertificeerd zijn.
Uit: De Pelsdierenhouder febr 2017 (Jacqueline Manders)


Onderzoek
In het verleden is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het onderzoekscentrum ‘Spelderholt’ te Beekbergen. Soms gebeurde dit op verzoek van de overheid en soms op verzoek van de sector. Naast objectief gedragsonderzoek, onderzoek naar de noodzaak van zwemwater, huisvestings- en ander welzijnsonderzoek door dr. G. de Jonge en medewerkers van de Universiteit van Wageningen en Utrecht denken we hierbij bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar betere voeding, vroeger of later paren of o.a. mestonderzoek. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat nertsen zwemwater wel plezierig vinden, maar dat het niet tot de basisbehoeften van de nerts behoort. 
Vanaf 2004 vond het onderzoek voor de pelsdierenhouderij in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie ‘Edelveen’ in Ederveen. Hier vond onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kon verricht worden bijvoorbeeld op verzoek van de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of van de pelsdierenhouderij (ook bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren. Vanaf 1 januari 2019 is, vanwege het verbod op de pelsdierenhouderij per 1 januari 2024, de onderzoeksaccommodatie gesloten.In het verleden is ongelooflijk veel wetenschappelijk onderzoek verricht op het onderzoekscentrum ‘Spelderholt’ te Beekbergen. Soms gebeurde dit op verzoek van de overheid en soms op verzoek van de sector. Naast objectief gedragsonderzoek, onderzoek naar de noodzaak van zwemwater, huisvestings- en ander welzijnsonderzoek door dr. G. de Jonge en medewerkers van de Universiteit van Wageningen en Utrecht denken we hierbij bijvoorbeeld ook aan onderzoek naar betere voeding, vroeger of later paren of o.a. mestonderzoek. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat nertsen zwemwater wel plezierig vinden, maar dat het niet tot de basisbehoeften van de nerts behoort.
Vanaf 2004 vindt het onderzoek voor de pelsdierenhouderij in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie ‘Edelveen’ in Ederveen. Hier vindt onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kan verricht worden bijvoorbeeld op verzoek van de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of van de pelsdierenhouderij (ook bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren.

 

Nulmeting antibioticumgebruik in de pelsdierenhouderij
De Pelsdierenhouder januari 2018, Jan Workamp, AviConsult

 

ELISA-laboratoria
Internationaal onderzoek naar de nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van het kwantificeren van antistoffen tegen het AD virus.
CFE laboratorium kwam wat betreft ‘beheersbaarheid’ het beste uit de bus.
De Pelsdierenhouder, oktober 2017

Voor meer informatie over praktijkgericht onderzoek in Nederland zie ook de website van de onderzoeksaccommodatie Edelveen (www.edelveen.com).
Ook internationaal wordt door veel instituten en wetenschappers onderzoek verricht.
De meest interessante wetenschappelijke onderzoekrapporten vindt u hiernaast.
Voor meer informatie over politieke achtergronden m.b.t. dierenwelzijnsregels en officiele regelgeving zie ook het hoofdstuk Politiek.

 

Gezondheidszorg
Nertsen worden jaarlijks ingeënt tegen Botulisme (voedselvergiftiging), Pseudomonas (longontsteking) en Mink Virus Enteritus (diarree). Dit gebeurt als de pups ongeveer 6 weken oud zijn. Sinds 2009 wordt geadviseerd om ze ook weer in te enten tegen Distemper (hondenziekte). Dit gebeurt als de pups minimaal 12 weken oud zijn. Sinds oktober 2006 is de CFE (Cooperatieve Federatie van Edelpelsdierenhouders), samen met een Deense partner die een minderheidsbelang heeft, eigenaar van een vaccinfabriek in Amerika ( www.unitedvaccines.com ).
De NFE heeft daarnaast een eigen laboratorium, voorzien van de modernste apparatuur. Daar houdt de NFE de gezondheid van de nertsenpopulatie in de gaten.

 

Voor meer info over Dierenwelzijn/Onderzoek en Gezondheidszorg zie de website www.Edelveen.com

 

De pelsdierenhouderij heeft intensieve contacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren(Gezonde Dieren,GD). Een dierenarts houdt zich daar speciaal bezig met nertsen.
De Universiteit van Utrecht geeft aan dierenartsen in opleiding een speciaal lesblok ‘nertsen’.