Schermafbeelding 2023-02-20 093251

Over ons

De NFE (Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders) is de overkoepelende organisatie van Nederlandse pelsdierenhouders. De nertsenhouderij in Nederland is goed georganiseerd. Ongeveer alle pelsdierenhouders in Nederland zijn lid van deze belangenvereniging. Dat maakt dat de sector goede afspraken kan maken die gedragen worden door de hele sector. De federatie heeft twee hoofdtaken:
1. Belangenbehartiging van de sector
2. Ondersteuning en begeleiding op het gebied van bedrijfsvoering

De NFE onderhoudt goede relaties met alle contacten binnen de pelsdierensector in binnen en buitenland. Denk daarbij aan contacten met de overheid, fabrikanten van nertsenvoeding, de Gezondheidsdienst voor Dieren en met alle leveranciers van materialen en afnemers van pelzen (de diverse veilinghuizen). De NFE is bovendien al jaren lid van de European Fur Breeders’ Association (EFBA), de overkoepelende Europese organisatie van pelsdierenhouders. Deze organisatie garandeert een sterke, Europees gecoördineerde, aanpak.

Voorlichting
Voorlichting over de pelsdierenhouderij wordt uiteraard gegeven door de medewerkers van de NFE. Dit kunnen antwoorden zijn op vragen van de pelsdierenhouders zelf of uit de samenleving. Mocht u meer willen weten dan wat u hier op onze site aantreft, neem dan contact op met de NFE. Daarnaast kunnen pelsdierenhouders voor specifieke vragen ook terecht bij diverse voorlichtende instanties, voerfabrikanten, andere leveranciers en medewerkers van de veilinghuizen.

Onderwijs
Pelsdierenhouders leren tegenwoordig het vak in de praktijk. Dit specifieke beroep vraagt naast theoretische kennis over de nertsenhouderij vooral een goed oog voor dieren. In het verleden bestonden speciale vakopleidingen en cursussen voor beginnende nertsenhouders. Daarnaast hadden deelnemers toch sterk de behoefte om het vak bij een pelsdierenhouder in praktijk te leren. De NFE sluit niet uit dat in de toekomst toch weer opleidingsmogelijkheden geboden worden aan geïnteresseerden. Voorlopig kunnen belangstellenden zich melden bij de NFE. Voor hen zal een opleidingsplaats op een nertsenfarm gezocht worden.
Elk jaar organissert de NFE op haar onderzoek accomodatie Edelveen in Ederveen, meerdere studiedagen voor haar leden en haar bedrijfsleven. Daar worden door onderzoekers, dierenartsen en gastsprekers o.a. de laatste onderzoeksresultaten besproken en andere onderwerpen die gedurende die periode van het jaar interessant zijn. Bovendien bestaat de mogelijkheid voor nertsenhouders om onderling informatie uit te wisselen en de farm ter plekken te bezoeken.


Onderzoek
Het onderzoek voor de pelsdierenhouderij vond in Nederland plaats op de onderzoeksaccomodatie ‘Edelveen’ in Ederveen. Hier vond onderzoek plaats naar welzijn, voeding, huisvesting en houderijmethoden. Dit onderzoek kon verricht worden bijvoorbeeld op verzoek van de overheid (vaak met betrekking tot dierenwelzijn) of van de pelsdierenhouderij (bedrijfseconomisch). Met de onderzoeksresultaten kunnen nertsenhouders het dierenwelzijn en hun bedrijfsvoering verder verbeteren. Ook internationaal wordt door veel instituten en wetenschappers onderzoek verricht. . Vanaf 1 januari 2019 is, vanwege het verbod op de pelsdierenhouderij per 1 januari 2024, de onderzoeksaccommodatie in Ederveen gesloten. 
Voor meer informatie over praktijk gericht onderzoek in Nederland zie ook: http://www.edelveen.com/.

Gezondheidszorg
Nertsen worden jaarlijks, op een leeftijd van 6 weken, ingeënt tegen Botulisme (voedselvergiftiging), Pseudomonas (longontsteking)  en Mink Virus Enteritus (diarree). Sinds 2009 worden door dierenartsen ook weer geadiveert om nertsen te enten tegen Distemper (hondenziekte). Dit gebeurt als de pups minimaal 12 weken oud zijn. Sinds oktober 2006 is de CFE (de Cooperatieve Federatie van Edelpelsdierenhouders) eigenaar van een vaccinfabriek in Amerika, http://www.unitedvaccines.com/ (samen met een Deense partner die een minderheidsbelang heeft). Veel NFE-leden zijn, via directe deelname hierin, zeer nauw betrokken bij deze pelsdierenvaccinfabriek en dus niet afhankelijk van externe farmaceutische bedrijven. 
De CFE heeft daarnaast een eigen laboratorium, voorzien van de modernste apparatuur. Daar houdt de NFE de gezondheid van de nertsenpopulatie in de gaten.
De pelsdierenhouderij heeft intensieve contacten met de Gezondheidsdienst voor Dieren(Gezonde Dieren,GD). Een dierenarts houdt zich daar speciaal bezig met nertsen.
De Universiteit van Utrecht geeft aan dierenartsen in opleiding een speciaal lesblok ‘nertsen’.

Voerfabrikanten en andere leveranciers
Speciaal ingerichte voerfabrieken produceren dagelijks vers nertsenvoer. Daarover leest u meer op de pagina voeding. Bij de CFE (de Coöperatieve Federatie van Edelpelsdierenhouders) kunnen pelsdierenhouders terecht voor vaccin en voor enkele (kleinere) farmartikelen. Daarnaast is er een aantal leveranciers die zich juist in dit laatste, en bovendien ook in de grotere machines, gespecialiseerd hebben.

Afzet
Het overgrote deel van de Nederlandse pelzen wordt verkocht op internationale veilingen in bijvoorbeeld Kopenhagen, Helsinki, Seattle, Toronto en New York. Wereldwijd werden in 2014 ruim 80 miljoen nertsenpelzen verkocht  aan bontwerkers (waarvan ongeveer de helft uit Europa afkomstig was) met een totale waarde van € 3,7 miljard. Een deel daarvan komt weer in de vorm van jassen, kragen, mutsen en andere accessoires terug naar Nederland. Ook de Nederlandse couturiers gebruiken momenteel bijna allemaal (veelal Nederlands) duurzaam bont in hun ontwerpen. Een op de drie Nederlandse damesmodespeciaalzaken verkoopt tegenwoordig echt bont. Voor meer info zie ook http://www.furlab.nl/.

 

Download Jaarverslag 2017