Schermafbeelding 2023-02-20 093251

De nerts als landbouwhuisdier

De nerts die in Nederland als landbouwhuisdier op pelsdierenhouderijen is te zien, stamt af van de Amerikaanse nerts (Mustela vison). Vanaf het begin van de twintigste eeuw houden Nederlandse pelsdierenhouders nertsen voor de productie van bont. Naast de oorspronkelijke donkerbruine kleur worden nu ook nertsen met diverse natuurlijke kleuren gehouden, variërend van sneeuwwit tot gitzwart. (Het eindproduct, nertsenbont, kan tegenwoordig in alle kleuren van de regenboog geverfd of bedrukt worden, zowel aan de bont als aan de leerzijde.)


Gedrag van de nerts

De nerts als landbouwhuisdier is niet meer te vergelijken met de originele Amerikaanse nerts. Net zoals een wildzwijn ook niet meer te vergelijken is met een varken. De nerts past zijn gedrag gemakkelijk aan bij veranderende omstandigheden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de nerts zich heeft aangepast aan de aanwezigheid van mensen. Middels juiste selectie blijft hij wel nieuwsgierig en alert maar is hij niet meer agressief. Dit voorkomen pelsdierenhouders ook door pasgeboren nertsen lang bij de moeder te laten. Soms middels groepshuisvesting zelfs ongeveer zeven maanden lang tot aan de pelstijd.

Moederdieren zorgen uitstekend voor hun jongen. Ze houden ze schoon en leren ze bijvoorbeeld zo snel mogelijk om hun behoefte achter in de kooi te doen, boven de mestgoot. Naast bezigheden zoals het verzorgen van haar jongen en haar pels, slapen, eten en drinken, brengt een nerts de dag ook door met spelen. Daarvoor zijn in de leefruimte verrijkingsobjecten aangebracht in de vorm van een speelbuis of platform.  

Mocht het ondanks alles toch voorkomen dat dieren stereotiep (terugkerend) gedrag vertonen of kale staartpunten krijgen, dan zal de nertsenhouder er alles aan doen om dit te verminderen. In de ‘Verordening welzijnsnormen nertsen’ staat zelfs dat in voorkomende gevallen elk bedrijf verplicht is om een schriftelijk actieplan op te stellen. Uit de administratie moet vervolgens blijken dat de beschreven acties daadwerkelijk zijn uitgevoerd.


Op deze website hoort u in diverse filmpjes internationale wetenschappers vertellen waarom zij vinden dat nertsen gedomesticeerde landbouwhuisdieren zijn.