Schermafbeelding 2023-02-20 093251

Voeding

Nertsen zijn van nature vleeseters (carnivoren). Zij krijgen restproducten uit de vis- en pluimvee-industrie. Dankzij de omvangrijke pluimvee- en visverwerkende industrie in ons land is dat geen enkel probleem. Jaarlijks verwerken drie nertsenvoerfabrikanten 220.000 ton van deze restproducten. De nertsenhouderij draagt zo bij aan een efficiënte, milieuverantwoorde verwerking van slachtafval. In speciale voerfabrieken vindt de bereiding van het voer plaats. De voerfabrikant voegt granen, eiwitten, vitaminen en mineralen toe zodat de nerts in topconditie blijft. Met gesloten bulkwagens vindt dagelijks transport plaats naar de nertsenhouderijen. Daar vult de nertsenhouder zijn voerwagen vanuit de opslagtank. Rijdend over het gangpad doseert hij met een slang boven op elke leefruimte een portie vers brijvoer. Als de pups nog klein zijn voert de pelsdierenhouder meerdere malen per dag, niet alleen op de leefruimte maar ook op de nestkist. De pups eten het brijvoer door het gaas heen. Gedurende de verschillende levensfasen verandert de samenstelling van het voer. Er is continu fris drinkwater uit een speciaal drinkbakje of een drinknippel beschikbaar. Bij vorst krijgen nertsen vaak handmatig vers drinkwater toegediend (bijvoorbeeld met een tuinslang).

Afhankelijk van de periode van het jaar krijgen de nertsen één of meerdere malen per dag vers voer. Een moederdier heeft extra voer nodig in de weken dat ze melk voor haar pups produceert. Ook voor het krijgen van een groot aantal pups en voor het ontwikkelen van een goede pels wordt het voer aangepast op bijvoorbeeld de voederwaarde (energie). Voor de winterperiode geldt een speciale voerstrategie. Dit heeft betrekking op voerinstructies, gemiddelde streefgewichten en de wijze van controle hierop. Op warme dagen slapen nertsen veelal in hun beschaduwde kooi. Op zulke dagen krijgen ze ’s morgens en aan het eind van de dag voer. In de winter brengt de nerts soms voer naar het nachthok om bevriezing te voorkomen.
Steeds vaker wordt gevoerd met behulp van een voerpilot. Deze zorgt voor een precieze dosering zodat de juiste bodyscore/conditie bereikt wordt voor die periode van het jaar.