Schermafbeelding 2023-02-20 093251

De Pelsdierenhouderij heeft natuurlijk, zoals elke andere veehouderijtak, te maken met regelgeving. In de Wet dieren staat precies hoe de pelsdierenhouder zijn dieren moet huisvesten en bijvoorbeeld hoe hij met ze om moet gaan. Jaarlijks worden pelsdierenhouders ook door diverse organisaties, zoals bijvoorbeeld door de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, gecontroleerd op naleving van de voor hen geldende regels.

 

Subsidieregeling sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij
Na het definitieve verbod op de pelsdierenhouderij m.i.v. 2024 moeten individuele keuzes gemaakt worden afhankelijk van leeftijd, opvolging, mogelijkheden op de locatie, ligging e.d.  Als doekje voor het bloeden is eind februari 2018 uiteindelijk deze regeling van kracht geworden.
De Pelsdierenhouder, Ing. Louise Boekhorst juni 2018