Schermafbeelding 2023-02-20 093251

Stikstofoverschot door verlaging van de stikstofcorrectie
Door Bart Wilms van Bergs Advies, 13 oktober 2016
(Overgenomen uit De Pelsdierenhouder nov dec 2016)

 

Wat betekent de PAS voor uw bedrijf?
Wat houdt de Programmatische Aanpak stikstof in voor uw bedrijf en welke kansen en mogelijkheden geeft deze bij in werking treding.
De Pelsdierenhouder, maart 2015
Ing. R. Derks, Adviseur omgeving, ZLTO ’s-Hertogenbosch

 

Mestverwerking een must! Strengere eisen mestwetgeving.
Het mestbeleid is met ingang van 1 januari 2014 opnieuw aangescherpt. Bedrijven met een bedrijfsoverschot aan fosfaat, boven een bepaalde drempelwaarde, zijn verplicht een gedeelte van het overschot te laten verwerken.
Ing.Louise Boekhorst, De Pelsdierenhouder april 2014

 

Nieuwe normen nertsenhouderij; eens kans of bedreiging
In Januari 2011 zijn door Wageningen Universiteit de nieuwe gemeten normen voor de nertsenhouderij bekend gemaakt. In het rapport zijn de normen van een vijftal metingen bij vier nertsenbedrijiven weergegeven. De metingen hebben plaatsgevonden in de periode april 2009 tot maart 2010 en zijn primair bedoeld voor de normen van fijn stofemissie bij nertsen. Naast de fijn stofemissie is bij de bedrijven tevens ammoniak, geur, methaan en lachgas gemeten. In dit artikel wordt ingegeaan op deze metingen, waarbij een vergelijk wordt gemaakt met de oude normen en de kansen en bedreigingen die de nieuwe norm biedt voor vergunningverlening.
Lees hier het volledige artikel uit de Pelsdierenhouder van Ing. R. Derks van Geling Advies BV
juni 2011 

 

Milieueffectrapport verplicht voor de nertsenhouderij
Steeds meer bedrijven vallen onder de plicht tot het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) zo ook de nertsenhouderij.
Lees hier het volledige artikel uit de Pelsdierenhouder van Geling Advies BV
september 2010 

 

Bedrijven op slot door Natura2000 gebieden
Lees hier het hele artikel van ing. Raymond Derks, Geling Advies, Agrarisch Advies- en bemiddelingsbureau
18 januari 2010 

 

Pels is Groen
“Het kledingmateriaal pels kan effectief  als een groen product worden beschouwd, indien het op een verantwoorde en duurzame manier bekomen wordt”, aldus Christian Parmentier. Hij heeft een eigen bontatelier in België en vijf verkooppunten. Via zijn nieuwe website http://www.pelsisgroen.be/ worden de ecologische sterke punten van het authentieke, natuurlijke kledingmateriaal pels gepromoot.
Klik hier voor het persbericht
28 december 2009 

 

Zes feiten omtrent de relatie bont en duurzaamheid
Het is evident dat er een grote uitdaging voor de mensheid ligt om op een meer duurzame wijze om te gaan met onze natuur en leefomgeving.
Lees hier meer
20 december 2009