Schermafbeelding 2023-02-20 093251

Sociaal Economisch Plan (SEP)

Sociaal Economisch Plan (SEP) pelsdierhouderij opengesteld vanaf 6 mei 2020.

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuwe onderneming of een baan maar beschikt u niet over de juiste kennis en kwaliteiten? Via het sociaal economisch plan (SEP) pelsdierhouderij kunt u subsidie ontvangen voor uw persoonlijke ontwikkeling.

 

Het SEP geldt voor pelsdierhouders, hun partner en meewerkende gezinsleden, maar ook bedrijfsleiders en personeel komen in aanmerking. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn kosten voor beroepsopleidingen en de verwerving van vaardigheden middels opleidingen, trainingen, cursussen, workshops, coaching en voorlichtingsactiviteiten. Maar ook kosten voor de ontwikkeling van nieuwe kennis, cursussen en stages die deel uitmaken van normale programma’s of leergangen van het reguliere onderwijs en kosten voor oriëntatie op een nieuwe toekomstige baan of onderneming. Lees voor meer informatie het ‘Projectplan Sociaal Economisch Plan (SEP) pelsdierhouderij’.

 

De NFE is de uitvoerende organisatie voor deze subsidieregeling. Aanvragen dienen voorafgaand aan de activiteit middels het onderstaande ‘Aanvraagformulier subsidie’ ingediend te worden bij de NFE op info@nfe.nl. Geef daarbij een duidelijke omschrijving voor welke activiteit u subsidie wenst, wat uw motivatie hiervoor is, de benodigde tijd en een indicatie van de kosten b.v. middels een offerte. Wij beoordelen dan uw aanvraag en na bericht van goedkeuring kunt u hiermee aan de slag. De subsidie dient zoveel mogelijk door ons rechtstreeks aan de begunstigden betaald te worden, dus aan de aanbieder van de cursus/opleiding etc. Facturen dienen dan ook gericht te zijn aan de NFE t.a.v. SEP. In de factuuromschrijving dient de naam van de cursus, de naam van de cursist en het farmadres vermeld te worden. Na afloop van de activiteit dient u het formulier ‘Bewijslast subsidie in’. 

Kosten gemaakt voor goedkeuring van de aanvraag komen helaas niet voor subsidie in aanmerking.

 

De NFE is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project en moet hierover volledige verantwoording afleggen aan het ministerie van LNV. Dus zorg ervoor dat u bij de aanvraag de juiste motivatie en toelichting geeft en daarmee voldoet aan de criteria zoals gemeld in het SEP. 

 

De betreffende formulieren kunt u hieronder vinden. Voor extra informatie kunt u contact opnemen met de NFE.