Rapport Advies omtrent …. Van Ameyde

Rapport Advies omtrent …. Van Ameyde

In de Wet verbod pelsdierhouderij staat dat pelsdierhouders tot 1 januari 2024 onder bepaalde voorwaarden mogen doorgaan met hun bedrijf als ze zich begin 2013 voor een overgangsregeling hebben gemeld. Bij deze melding dienden zij ook aan te geven hoeveel fokteven ze hielden en hoeveel huisvestingscapaciteit er op het bedrijf aanwezig is. Uitbreiding van het bedrijf of een nieuw bedrijf starten is niet toegestaan. Het verplaatsen of overnemen van een bedrijf kan alleen onder voorwaarden.

https://nfe.nl/files/9716/0857/3987/Rapport_Advies_omtrent_nadeelcompensatie_aspecten_Van_Ameyde.pdf