Voorbeeldberekening nadeelcompensatie

Voorbeeldberekening nadeelcompensatie

Dit is een voorbeeldberekening op basis van de beleidsregel nadeelcompensatie vervroegd verbod pelsdierhouderij. In de tabel ziet u een overzicht van de schadeposten die in aanmerking komen voor compensatie en de manier waarop deze berekend worden voor drie voorbeeldbedrijven.

 

https://nfe.nl/files/8816/0857/3894/Voorbeeldberekening_nadeelcompensatie.pdf