Onderbouwing en evaluatie vervroegde beëindiging

Onderbouwing en evaluatie vervroegde beëindiging

Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (35633)

Doel van het vervroegde verbod pelsdierhouderij is om het risico van reservoirvorming van het SARS-CoV-2 virus in de pelsdierhouderij te voorkómen en daarmee besmettingen onder mensen tegen te gaan. De maatregel mondt uit in de vervroegde sluiting van alle pelsdierhouderijen in Nederland. Het betreft circa 130 bedrijven met 180 locaties, waarvan 110 bedrijven met 126 locaties pelsdieren hielden en 20 bedrijven met 54 locaties om vermoedelijk economische redenen tijdelijk leeg staan. Pelsdierhouders hebben vanwege het vervroegde verbod recht op nadeelcompensatie voor de vervroegde beëindiging van hun bedrijfsactiviteit. 

https://nfe.nl/files/8116/0857/4016/Onderbouwing_en_evaluatie_van_voorstel_wijziging_WvP_ivm_vervroegde_beeindiging.pdf