Wijziging WvP ivm vervroegde beeindiging…

Wijziging WvP ivm vervroegde beeindiging…

Onze Minister kent een pelsdierhouder op aanvraag een vergoeding toe voor schade veroorzaakt door de Wet van [datum] tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een vervroegde beëindiging van de pelsdierhouderij (Stb. [jaartal, volgnummer]) die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico.

 

https://nfe.nl/files/6616/0857/4120/Wijziging_WvP_ivm_vervroegde_beeindiging_pelsdierhouderij.pdf