Besluit beleidsregels nadeelcompensatie

Besluit beleidsregels nadeelcompensatie

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van [datum], nr. WJZ/20288990, tot vaststelling van beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om een vergoeding op grond van artikel 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van [datum], nr. WJZ/20288990, tot vaststelling van beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om een vergoeding op grond van artikel 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij   https://nfe.nl/files/7516/0857/3866/Besluit_beleidsregels_aanvragen_vergoeding_obv_Art._8_Wet_verbod_pelsdierhouderij.pdf